Marka (branding) i inWEB.AL Web Design Studio

Kjo është logo zyrtare e inWEB.AL Web Design Studio, pjesë e identitetit të markës së saj.

Emri dhe/ose teksti i logos duhet përdorur vetëm në këto mënyra:
1. inWEB.AL Web Design
2. inWEB.AL Web Design Studio
3. inWEB.AL
4. inWEB.AL Studio
Tre ngjyrat kryesore janë:

1. E kuqe pak e errët:
• Web: #d31820.
• RGB; Red: 211, Green: 24, Blue: 32.
• CMYK; C: 11%, M: 100%, Y: 100%, K: 2%.

2. E verdhë e ngrohtë:
• Web; #f6d213.
• RGB; Red: 246, Green: 210, Blue: 19.
• CMYK; C: 5%, M: 14%, Y: 98%, K: 0%.

3. E bardhë:
• Web; #ffffff.
• RGB; Red: 255, Green: 255, Blue: 255.
• CMYK; C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 0%.

Domain
Domain-i inweb.al (www.inweb.al, http://inweb.al, http://www.inweb.al, https://inweb.al, https://www.inweb.al) është pjesë integrale e markës (branding) së inWEB.AL Web Design Studio.

Shënim:
Pjesa “.AL” është pjesë integrale përbërëse e emrit “inWEB.AL” dhe gjithmonë duhet të përdoren së bashku, si “inWEB.AL”.
Në emërtimin “inWEB.AL”, shkronjat “in” përdoren të vogla, kurse “WEB” dhe “AL” të mëdha.

E drejta e autorësisë së emrit dhe logos.
Gjithë të drejtat © e emrit në katër mënyrat e shkrimit (“inWEB.AL Web Design”, “inWEB.AL Web Design Studio”, “inWEB.AL” and “inWEB.AL Studio”) dhe imazhi vizual i logos së inWEB.AL Web Design (në të gjithë variantet, në plotësi apo edhe si pjesë të saj) janë plotësisht të rezervuara dhe i përkasin krijuesit, autorit dhe pronarit, Mirgen Dhima. Përdorimi i elementëve të markës (brand-it), logo dhe emri i inWEB.AL Web Design Studio (plotësisht ose pjesërisht) nuk lejohet pa lejen legale të shkruar të z. Mirgen Dhima

© E drejta e autorit, që nga 2011, nga Mirgen Dhima. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.