Marketingu i përmbajtjes (Content Marketing)

Krijim dhe menaxhim i përmbajtjes tuaj promocionale.

Shumica e kompanive dinë çfarë ofrojnë, por u mungon koha ose ekspertiza që të ulen dhe të shkruajnë për veten dhe të promovojnë produktet dhe shërbimet e tyre. Vlera e përmbajtjes është primare në internet. Madje, përmbajtja e përditësuar në mënyrë të vazhdueshme, rrit rëndësinë tuaj duke e mbajtur të freskët vëmendjen e target-grupit të synuar dhe do të jetë në konsideratën e motorrëve të kërkimit.

Konsulencë dhe shërbime:
• Krijim i përmbajtjes promocionale.
• Menaxhim strategjik i përmbajtjes në mediat përkatëse.
• Shkrim krijues promocional (Copywriting). Shkrimi efektiv dhe gjithashtu i optimizuar për në web është çfarë shkruesit tanë ofrojnë për ju. Nëse përmbajtja është mbret, atëherë (copywriting) duhet të aplikohet tek kompanitë me aspirata mbretërore.

Në zyrat tuaja ose jashtë tyre, ju keni nevojë për një shkrimtar krijues të përmbajtjes promocionale (copywriter) dhe nje strategjist për menaxhimin dhe marketingun e asaj përmbajtjeje (content marketing strategist).

Na tregoni kërkesat tuaja!