Domain

Krijim dhe regjistrim i emrit të domainit.

Në web, gjithçka fillon me emrin e domainit. Pas emrit të biznesit dhe dizenjimit të logos, elementi më i rëndësishëm i dallueshëm i brand-it është domaini. Zakonisht shfaqet në katër mënyra:
• http://www.kompaniajote.com (me “http://www.” përpara).
• http://kompaniajote.com (me “http://” përpara).
• www.kompaniajote.com (me “www.” përpara).
• kompaniajote.com (thjesht pa asgjë përpara).
Dhe gjithmonë mbaron me një “.” (pikë) dhe një prapashtesë si .com, .net, .org, .co.uk, .fr, .al, etj.

Ata do t’ju njohin për shkak të domainit tuaj. Gjetja e domainit të duhur është një sfidë. Disa biznesmenë janë të zgjuar si shitës, por duke mos patur përvojë në marketingun online, bëjnë gabimin e zgjedhjes së emërtimit të domainit duke aplikuar të njëjtat parime dhe afeksionin e vendosjes së emrit një foshnjeje të sapolindur. Një foshnjë është çështje personale, kurse një domain është për biznes.

Emërtimi i biznesit dhe emërtimi i domainit ka nevojë për një rast studimi dhe shërbim këshillimi profesional, si pjesë e branding dhe e marketingut të përmbajtjes.

Na lejoni t’ju udhëheqim në proçesin e gjetjes dhe regjistrimit të emrit të domainit tuaj të ri.

Na pyesni!