Mirëmbajtje për faqe interneti

Suport, mirëmbajtje dhe përditësim për faqe interneti.

Lindja e një fëmije është një ngjarje. Kurse rritja është një proçes. I njëjti parim vlen edhe për një faqe interneti. Pasi web faqja të krijohet, duhet mirëmbajtur.

Mirëmbajtje për faqe interneti

Suport, mirëmbajtje dhe përditësim për faqe interneti.

Lindja e një fëmije është një ngjarje. Kurse rritja është një proçes. I njëjti parim vlen edhe për një faqe interneti. Pasi web faqja të krijohet, duhet mirëmbajtur.

Suporti dhe mirëmbajtja përfshijnë disa proçese:
• Siguria dhe mbrojtja nga sulmet.
• Ndërsa teknologjia përparon, faqja e internetit duhet të hapet dhe të jetë funksionale në shfletuesit (browsers) e ndryshëm.
• Krijim kopjesh të rregullta rezervë të faqeve.
• Përditësim (upgrade) i gjuhëve të programimit, sistemit dhe CMS-së, sa herë dalin versionet e reja.
• Përditësim (upgrade) i plugin-eve.
• Përditësim ose azhornim i përmbajtjes së faqeve.
• Optimizim i përmbajtjes në tekst, imazhe dhe video për në web.
• Trajnim i administratorit ose web-masterit për përditësim.
• Mbikëqyrje e procesit të përditësimit të administratorit.
• Krijim i adresave të reja email.
• Monitorim i forumeve.
• Ridizenjim i pjesëve të web faqes.

Ekzistojnë disa paketa që ofrojnë një variacion të shërbimeve të mësipërme:
1. Paketa e mirëmbajtjes bazë.
2. Paketa e mirëmbajtjes së avancuar
3. Paketa e supportit të plotë.

inWEB.AL Web Design Studio mund të jetë administratori i faqes tuaj të internetit, ose mbikqyrësi i web master-it të faqes tuaj në web.