Zhvillim në web për faqe interneti

Disa faqe interneti kanë karakter të thjeshtë prezantues. Kurse disa faqe të tjera përmbajnë funksionalitete ose aplikacione të veçanta (apps). Krijimi ose përshtatja e këtyre funksionaliteteve kërkon zhvillim ose programim në web. Një web faqe prezantuese mund të ndërtohet duke përshtatur dizenjimin grafik të pamjes me programim në front end, gjë që kërkon praninë e një dizenjuesi grafik dhe të një web designeri. Kurse një web faqe me funksionalitete përtej informimit dhe prezantimit, kërkon kodim ose programim në back end, gjë e cila kërkon punën e një koduesi ose zhvillluesi në web (web developer). Na bëni të ditur kërkesat tuaja për programim në web!